Změna trasy?

Změna trasy?
Marek Schejbal

V tramvaji číslo dvacet šest
S dočasnou změnou trasy
Před nosem žlutý inzerát
Písmena, slova, věty

„Zachraňte život!
Přivolejte pomoc
Stlačujte hrudník“

Blinkr mi bliká do očí
Topení u lýtek vrní
Souprava vlevo zabočí
Vystoupím.
Kdy vystoupím?

„Zachraň si život!
Řvi o pomoc
Otevři hrudník“…

… a vyskoč sám ze sebe
Proč jedu?
Proč jedeme?
Kdo ví?

Příští zastávka
„Mezi hřbitovy“

Napsat komentář