MODLITBA ZA PŘÍTOMNOST

MODLITBA ZA PŘÍTOMNOST

Pane Bože
dej mi sílu
pohybovat se
mimo hodiny
ať rozpínám se
do vesmíru
a klidná jsem
jak rostliny.

Pane Bože
dej mi sílu
spočívat
v okamžiku bytí
ať v přítomnosti
nerušeně
mé oči jak slunce
na Zem svítí.

Pane Bože
dej mi sílu
nadechnout
moudrost věčnosti
co s okamžikem vydechnutí
pozbývá svojí platnosti.

Pane Bože
dej mi sílu
vnímat to jediné
mimo čas a prostor
ať moje vůle nepomine
a pevná je
jak štíty hor.

Pane Bože
dej mi sílu
poznat, že není větší slasti
než pozorovat
jak minulost
s budoucností
padají svorně do propasti.

Pane Bože
zbav mou mysl
času
ať naslouchám jen
svého srdce hlasu.

Pane Bože
vem mi čas.
Prosím, vem mi čas,
ať je to ještě včas.

2 komentáře u „MODLITBA ZA PŘÍTOMNOST

Napsat komentář