Zrada


Zrada
je jako ledová koupelna kam odněkud za stropem vlétl keramický holub
rozpadlý na kusy a někde pod lopatkou bolí
Rozbitý na střepy skomírá na zemi
stydí se studem nevinného odvraceje tvář od hanby co nezavinil sám
Zrada
je jako koupelna kde pára jen špatně změkčuje ostré hrany zranění
kde i šepot duní třeskotem rozbíjejícího se skla
kde polibek odpuštění se z mýdlových bublin nezrodí
aby ukonejšil
kde místo uhlíků v parním válci zbude jen řeřavá prázdnota

Napsat komentář