Tušení úsvitu

Otevřít se…
Přestáváš cokoli kontrolovat.
Otevřít se…
Co bude následovat?
Dopředu nikdy nevíš.

K otevření dochází
v mezních situacích.
Nemáš co ztratit.

Jsi dezorientovaný?
Otevři se a něco přijde.
Něco úplně nového, kvalitativně.
Dopředu nevíš.

Nevíš, kam jdeš,
však hluboko uvnitř
tušíš vedení.
Naslouchej mu!
Lépe než dosud.
Nech se jím vést.

Zdánlivě naprostý chaos,
úplná dezorientace,
však hluboko uvnitř
něco zásadního klíčí.

Něco, co předurčeno jest
státi se pokladem.
Pokladem z nebes.

Rozednění předchází temnota.
Projít temnotou až k úsvitu.
K úsvitu nové epochy.

Tušení úsvitu,
jež stane se pravým pokladem.
Odměnou za vše,
co muselo předcházet.

Máš ho na dosah.

Napsat komentář