Odmítám

Sedím v kavárně
Prošlých dní
Na rohu ulice
Kde drožka zastaví
Jen když hlad je větší
Než strach z těžkých dob

V prázdné kavárně
Bez květin
U vyschlé sklenice
A nakupených vin
Zaplatím je stěží
Nemám teskných slov

Hledím na koně
Kam cválají
Dvě duše bloudíce
Po němých okrajích
Byl jsem někdy lepší?
Čekám na doslov

Ty už nepřijdeš
Jsem poslední
Halucinace
Plochého snění
Do vlasů mi prší
Bílé květy mdlob

Ty už nepřijdeš
Já sedím dál
Natruc logice
Jak sesazený král
Koně jsou už mrtví
Nechci kopat hrob

Napsat komentář