Bytové dekorace…

jako pacienti raného bláznovství si stále hrajeme s vějířem šípů

naše hodinové strojky tlukou v rytmu dvojího rozednění

 

stařičký de Sade

miluje bezzubými ústy další mladé blížence

to pro ně vytváří na plátně původní dlažby

zvláštní ornamenty

 

 albínská dívka

si nasadila rudé brýle

 

jsem přece poskvrněná čajem!

 

notně se ochladilo

snad pro viditelnost našeho společného krbu

 

      stávám se ve tvých snech bílým koněm?

     /a přitom bývám obvykle vraníkem/

     kropenka zvoní mincemi

                 dlanitý list

                 je jako ženské torzo ukryté za fíkem…

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář