Cesta

jehličnany prodírám údy
cesta se ztratila
mýtina
vynořuje se z houštin lesa

A svit v šeru
podmračeného odpoledne
dne co se chystá ke spánku

roztíná spad stromů
i školku s plotem z opracovaných kmenů

žluté nebe prosvítá kulisou vzrostlých stromů
nic nebrání paprskům slunce dokreslit ikonu

Žlutého Krista na Žluté mýtině
vydechuje život

Slunce upadlo
člověk zůstal sám
v bohem ztracené zemi

Na pospas divokému růstu
rostlin
zvířat
sobě

Opuštěný Žlutý Kristus
ukřižovaný
vydechuje život
kdesi na bezvýznamné mýtině
nepoznán
neviditelný Mesiáš

vztyčili kříž

Napsat komentář