Vrabci mají slet

Na sněmovním keři
čepýří si peří
Vrabci mají schůzi
Ne já . . . to ti druzí . . .
jeden přes druhého
čim čarara čim je to
že se to zas popletlo