Strakapoud

Strakapoude
ťukáš skvěle
biješ do soušky
vybíráš brouka
z kmene
jehlou z oceli

Barevný mnoholístku peří
rozkurážený
pracovitý
proletíš mnohý les
než dostaneš se ke spaní