VYŠLA JSEM

Vyšla jsem
pro chléb
ráno
ještě potmě
žahavá kopřiva ohmatává
tvář z noci
Svlečená nocí
vyšla jsem
pro nás oba
pro život
ptáci vzbuzeni posledním ránem
před 17. listopadem