Pře básníka s kreslířem

Řeknu vám to ve zkratce

nemám ráda kosatce.

Pyšné květy – chřtány saní

prýští parfém laciný

snažeje se omámit

drobný něžný křehký hmyz.

V mužském rodě

štíhlost laní

zmatek šíří bez přestání

je to on či ona? Pán či paní?

Vznešené až nelidsky

hledím na ně kriticky.

Řeknu vám to ve zkratce –

v lásce nemám kosatce.