Ona a On

ONA

Spokojeně znavená mačká nadýchané polštáře

svých dětských snů.

Spokojeně znavená usedavě pláče

a krůpěje slz láskyplně smývají její staré Já.

Spokojeně znavená se jemně dotýká svého prince

v rozechvěném očekávání příštích dnů.

ON

Schoulený v polštářích noci rychle oddychuje,

bolavé svaly svlažují horké krůpěje potu

a krev buší do spánků,

kde pod studeným čelem pomalu odplouvají sny dospívání.

Představujeme autory chystaného almanachu Otevřených, 
na který se můžete těšit v průběhu listopadu. 
Rádi vás potkáme na jeho křtu. Datum a čas bude upřesněn.