Hudbou proti COVIDU 19

Aby bylo možné během pandemie úspěšně chránit své fyzické i duševní zdraví, bylo od nás vyžadováno, abychom se přizpůsobili novým okolnostem. Méně přímých kontaktů a větší fyzická vzdálenost. Tato omezení byla přijata téměř univerzálně, což se ukázalo jako nezbytné k omezení šíření infekce v době, kdy nebyla k dispozici žádná specifická antivirová léčba nebo vakcína. Dopad těchto preventivních opatření na každodenní život byl respektován a řada společenských aktivit – jako je sport a hudba – byla odložena nebo zrušena. Mnoho zemí se zpočátku omezovalo pouze na velké sportovní soutěže a koncerty, ale postupně se zákaz rozšířil na všechny sportovní a kulturní události.

Lidé hudbu považují za nedílnou součást svého života.

V každodenních podmínkách lidé využívají hudbu jako pozadí při své práci, studiu, domácích činnostech nebo sportu. Přestože v těchto situacích nemusí být hudba hlavním zaměřením pozornosti, lidé intuitivně vědí, jak si vybrat a sladit hudbu s jejich různými poznávacími a emocionálními potřebami. Byly použity různé přístupy k měření způsobů, kterými jednotlivci používají hudbu v každodenním životě. Zatímco někteří používaly kvalitativní analýzy založené na rozhovorech nebo deníkových záznamech, ostatní navrhli kvantitativní dotazníky k identifikaci typů hudebního využití. Ačkoli se tyto studie liší ve svých metodách, všechny poukazují na podobné faktory jako hlavní funkce poslechu hudby, včetně regulace emocí, kognitivních potřeb nebo jednoduchého rozptýlení nebo pozadí jiných činností.

Hudba nám pomáhá.

Hudba představuje hluboký osobní prožitek, ale zároveň ji sdílíme i s ostatními lidmi, kteří mají podobný hudební vkus a sdílejí s námi podobné hodnoty. Hudba je komunikační prostředek, vytvořený v sociálním kontextu. To bylo prokázáno ve studii zaměřené na sociální propojenost a sounáležitost u jedinců vyrovnávajících se s posttraumatickou stresovou poruchou, sociální identitou a soudržností mezi skupinami imigrantů, nebo při řešení ekonomické krize. Přestože sociální interakce během první vlny COVID-19 byly omezené, v mnoha zemích našli lidé kreativní způsob, jak si poslechnout hudbu společně. Scházeli se na balkonech, na ulici nebo online.

V dnešní době díky online webům a sociálním médiím, které jsou již běžnou součástí našeho života, je poslech hudby dostupnější. Zejména mladí lidé jsou motivováni touto potřebou zábavy a sounáležitosti s ostatními. Během pandemie, kromě možnosti poslouchat již existující hudbu, byla v reakci na krizi vytvořena řada typů hudebních klipů. Pro tuto studii identifikujeme čtyři takové typy: (1) Satira: humoristické hudební klipy, které se zabývají zvládnutím lockdownu; (2) Spolupracující umělci, kteří vystupují společně na dálku, obvykle hrají pop music nebo klasickou hudbu, přičemž každý umělec hraje jednu část; (3) Koncerty v prázdných sálech, které jsou přenášeny živě nebo nahrané v sálech bez publika; a (4) Domácí koncerty: někteří hudebníci nahráli z domova „osobnější“ intimní vystoupení. Tyto klipy jsou vytvářeny jednotlivci nebo ve spolupráci a jsou distribuovány prostřednictvím sociálních médií.

Hudba má mnoho dalších blahodárných účinků.

Chtěli jste někdy začít hrát na hudební nástroj? Nyní je nejlepší příležitost. Pokud se ptáte sami sebe, proč byste trávili čas a peníze novým koníčkem, o kterém jste nikdy předtím nepřemýšleli, možná vás přesvědčí o mnoha fyziologických výhodách učení se hudbě. Studie provedená Americkou psychologickou asociací na lékařské univerzitě v Kansasu zjistila, že hraní může pomoci udržet kognitivní schopnosti, bez ohledu na to, zda budete i nadále pokračovat. Účastníci studie podstoupili zhodnocení svých kognitivních schopností, včetně verbálních funkcí, paměti a pozornosti. Experiment zjistil, že ti, kteří studovali hudbu nejdéle, měli nejlepší výsledky, následovala další skupina hudebníků. Nehudebníci dosáhli ve všech testech nejnižšího skóre. Hudební dovednosti poskytovaly jasnou výhodu těm účastníkům, kteří hráli od mladého věku, a čím mladší byli, tím lépe. Pro studenty vysokých škol, kteří chtějí z těchto kognitivních výhod vytěžit maximum, je nyní velmi vhodný čas začít.

Kromě toho, že učení a přehrávání hudby má neuvěřitelnou schopnost regulovat náladu a snižovat stres. Je známo, že samotný poslech snižuje srdeční frekvenci a krevní tlak, což jsou dva faktory velmi úzce spojené se stresem. Bylo zjištěno, že hudba také zmírňuje bolesti při porodu, zlepšuje paměť, snižuje depresi, navozuje spánek nebo pocit štěstí. Hudba nabízí řadu mentálních výhod, které by mohly být obzvlášť užitečné během pandemie COVID-19, která byla a stále je pro každého zvlášť stresující. Naučit se na hudební nástroj není tak složité, jak si myslíte. Sama hraji na housle. Stačí si najít nástroj, který vám bude vyhovovat. Hudba je především neuvěřitelně obohacující. Láska k hudební tvorbě a výkonu vás může přiblížit tolika lidem a může nabídnout něco, co je zábavné a potěšující. Transformující síla hudby, která zlepšuje životy, byla málokdy předtím tak výrazná jako teď.

Zdroje k rešerši.

Burton, Alexis. Motivation and Performance in the Time of COVID-19. Piano Magazine: Clavier Companion [online]. 2020, 12(3), s. 40-43 [cit. 2020-06-01]. ISSN: 2643-0673. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.techlib.cz/ehost/detail/detail?vid=18&sid=526e7a8a-9c38-43cd-bc4b-f423fe61b131%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=144916109&db=a9h

Clements-Cortés, Amy. et al. Music and Music Therapy to Support Mental Health and Wellness. Canadian Music Educator/ Musicien Educateur au Canada [online]. 2020, 62(1), s. 59-62 [cit. 2020-10-10]. ISSN: 0008-4549. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.techlib.cz/ehost/detail/detail?vid=10&sid=526e7a8a-9c38-43cd-bc4b-f423fe61b131%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=146136238&db=a9h

Cuff, Gavin. Column: Pick up an instrument during COVID-19 free time. The Daily Game Cock [online]. 2020 [cit. 2020-06-14]. Dostupné z: https://www.dailygamecock.com/article/2020/06/column-pick-up-an-instrument-during-covid-19-free-time-opinion-cuffree-time-opinion-cuff

Hick, Brian. When the Music Stops … when the venues close and choirs are silent. Musical Opinion [online]. 2020, 1522, s. 3-5 [cit. 2020-04-01]. ISSN: 0027-4623. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.techlib.cz/ehost/detail/detail?vid=29&sid=526e7a8a-9c38-43cd-bc4b-f423fe61b131%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=142857127

Philippe, Antonini Roberta. et al. Adaptation and destabilization of interpersonal relationships in sport and music during the Covid-19 lockdown. Helyion [online]. 2020 [cit. 2020-10-14]. Dostupné z: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405844020320557?token=E50A3734C5BB6269BE9534DDDEE30DA45705B9C19ADC6B9D4C9F78D352AACFF77DA6D34BF80F34971099B27F2CE5218A&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210427074646ginCreation=20210427074646

Ziv, Naomi. et al. Music and COVID-19: Changes in uses and emotional reaction to music under stay-at-home restrictions. Psychology in Music [online]. 2021 [cit. 2021-04-02]. Dostupné z: https://apps-webofknowledge-com.ezproxy.techlib.cz/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F1O926us4YM6U2CN4Y3&page=1&doc=1