ŽIVOTOPIS – ZÁVISLOSTI

Když hvězdy přišly na zem Láska se změnila v pláč Radostný pláč

Pohltila země Hvězdy i lásku i Radost

Když hvězdy přišly na zem byla jsem novorozencem

Neviděla jsem matku očima světa ale očima lásky

Když jsem prvně přišla na svět byla jsem zmatená a zahanbená

Necítila jsem už bezpečí pod bubnem lásky

Necítila jsem přijetí Dlouhé měsíce jako roky byla jsem navíc

v duchovní náruči mocného Záleželo jen na Něm

Můj život od té chvíle závisí jen na Něm