OTEVŘI OČI

Otevři oči a na svět se podívej, 
ať vidíš tu krásu a je ti všechno blíž. 
Nezavírej oči, nový den z rána si pochovej. 
Tak nezavírej oči, to potom o světě jenom sníš.