kmeny

Mám nohy jako stromy

Kmeny těžkých dnů

pryskyřice vtéká do spárů

ve snu

Moje nohy rostou stromy každodennosti

v mrákotách mučení

drobné radosti a bolesti

 

moje nohy rostou víc než kdy

(Opři se o mne víc)

(Vždyť jsi neviditelný)

to je to trápení nebe na zemi

 

Podepři mě víc Neviditelný

Přenes mě přes tmu