Jaký je svět? Záleží odkud se díváš

V korunách borovic štěbetají ptáci

V polích mají myši skrýš

Na konci zimy i v jarních měsících

Po celé léto ptáci zpívají i na podzim

Neodradí je ani krutá zima

Odkud se díváš na tom záleží

Takový je svět ...drobný ptáček zpívá