Archiv autora: Dana Chottova

Stejně měřeno…

Stejně měřeno
                             
kdo dá víc
méně
života

...

Rozhazuje verše

kolem sebe
možná k někomu přijdou
budou užitečné
nebo alespoň 
krásné
slovo
bublina
nebo
nic

...

(Básník je člověk)

...

Nedorozumění

Beze slov
Slova prchla 
Nic déšť hraje na stromy
Na klávesy chodníků
Na klávesy deštníků
na šeď
trávy

...

Sběrač hub

Stopy zvěře prokluzují mech
pachy a vůně

...

Co je láska

Když ne život
Když ne krása
Jméno Láska
Kámen tesaný
V srdci člověka

...

Akt kladení věnců hrdinům
věčná otázka pravděpodobnosti
náhod
I ty můžeš být hrdinou...

...

ÚCTA

Úcta, nevíš co je úcta
dítě?- nevím, nikdo mě jí neučil
  

Temná země

Už zase lámem krky sobě navzájem
zem hyne bezprávím
Můžeme dělat co nás napadne
strom ani růže nezmohou nic
národ se převaluje v plenkách
tupě kope kolem sebe
v zemi které se nechtělo mlčet

VYŠLA JSEM

Vyšla jsem
pro chléb
ráno
ještě potmě
žahavá kopřiva ohmatává
tvář z noci
Svlečená nocí
vyšla jsem
pro nás oba
pro život
ptáci vzbuzeni posledním ránem
před 17. listopadem

Strakapoud

Strakapoude
ťukáš skvěle
biješ do soušky
vybíráš brouka
z kmene
jehlou z oceli

Barevný mnoholístku peří
rozkurážený
pracovitý
proletíš mnohý les
než dostaneš se ke spaní