Archiv pro rubriku: Básnění

Taju

Máš mě zaoblenou v kolébce dlaně
Táhnu se vráskami soukromých pohoří
Stékám na zem
A vlévám se do všeobjímajícího oceánu vesmíru
Pluji v souhvězdích na kraji vypůjčeného vozu
Velké medvědice
Prším zpátky Beethovenovou symfonií
Neslyšným houpáním pomalu
V opojení vloček
Konečně
Zlíbávám zem
Znovu taju
Křičím po tvé dlani
Znovu křičím po tvé dlani
Znovu a znovu

Sněží

Sněží
vždyť říkali že nebude
a sníh se vpíjí do srdce
ulpí na řase
rozdováděné vločky chumelí
na křídlech větru
v prosinci
 
říkali že nebude
kdo?
prognostici
 
už mám na kštici střechu
ze samých sedmikrásek
 
dnes pod sněhovou přikrývkou
mohou klidně spát
dokud neroztaje
 
jak je zvykem ve městě
moje sedmikrásky v zeleném trávníku
na konci prosince

Cesta

jehličnany prodírám údy
cesta se ztratila
mýtina
vynořuje se z houštin lesa

A svit v šeru
podmračeného odpoledne
dne co se chystá ke spánku

roztíná spad stromů
i školku s plotem z opracovaných kmenů

žluté nebe prosvítá kulisou vzrostlých stromů
nic nebrání paprskům slunce dokreslit ikonu

Žlutého Krista na Žluté mýtině
vydechuje život

Slunce upadlo
člověk zůstal sám
v bohem ztracené zemi

Na pospas divokému růstu
rostlin
zvířat
sobě

Opuštěný Žlutý Kristus
ukřižovaný
vydechuje život
kdesi na bezvýznamné mýtině
nepoznán
neviditelný Mesiáš

vztyčili kříž

38

Nepochopení

Nepochopení Ty

Nepochopení Já

Tebou

Mnou

Kdo z nás stojí blíž pravdě

Chci říci Ty !

Ale nevím

Je složité vědět

Nemožné

Prohra zůstane nám oběma

Připravujeme se o to co nás spojuje

O vzájemný vztah

O lásku !

36

Odpadávají

pomalu

všichni přátelé

den běží jako dřív

noc vyspává

měsíc pragmaticky mlčí

něco si myslí

a hvězdy občas nechají se vidět

melancholickou mží

Už hlava padla na stůl

co bylo je dávno pryč

když čas se dole krčí

a nahoře ukrajuje

jak v přesypacích hodinách

kostlivci

Glosy

Vichr

brouzdá kvílí cloumá nese žene hvízdá hučí chroptí
sténá

*

Přetlak

bájné antilopy dávné hory míst stará místa časoprostor
nově vznikají

zrníčko vzklíčilo malinké nepatrné život tvorné semínko na
konci vlasu

nepatrnost zavátá do zmizení
vyrostl strom
a život náš

*

Myšleno naopak

pocitům dej průchod
nezapomeň být povolný novým myšlenkám
Nezatracuj ztracené šetři sílu
na nový nápad nový základ
ztracenců

*

Básnický almanach

řečni správně dobře vyslovuj za všech okolností buď svůj
základ podklad náklad jim se vymezuj
za všech okolností buď svůj neuplatitelný
neúplatný guru

*

Mír / toužíš po míru
v temném vesmíru

čím víc je černi
tím víc toužíš mít v ní
privilegium

*

Zklamání

Zklamaní lámou hůl
do očí sypou sůl
sůl věští neštěstí
slz půl vody důl
cestu proklestí

*

Je pozdě na bytí i na návrat zpět do nevědomí
když jednou překročíš práh sama sebe pak vrátit se nelze
marně čekáš na zázrak
ten poslední krok zpět nevezmeme
čas už se stal

*

Vyšli jsme spolu těžkou tmou
hvězdy nám svítily

Jdem spolu vedle sebe tmou
hvězdy nám pod nohy svítí
a měsíc se tetelí
Vyšli jsme spolu do těžké noci
ty já měsíc pasák poběhlic
hvězd věčně se tetelící

*

Žít v omylu po celý jeden lidský život
žít z omylů
ze lží co se vydávají za pravdu
z chyb bez poučení
špatných rozhodnutí chyb co přivodí rychlý pád
padat se dá po celý život
jít životem a padat každou chvíli na čumák
ten poslední kdy život máš za sebou se často nepodaří vstát
chybí síla na bytí i na návrat

*

Světlo v němž žijeme

Světlo v němž je tma
Radost v ní smutek skomírá
Mír v jehož zdech se válka dme
Příslib bezpečí jen plané slovo je

Život ta malá úplatná
Spánku když hojnost se dostane
Lítost a slova nevratná
Smrti když zadost v spánku se dostane

*

Venku se žení čerti s čerticemi
poletují lístky povětřím
Slunce vykukuje směle zpoza mračen
koruny stromů se hází vichrem
Ptáčci kde jste?

Ptáčci lítáte si jindy volně jak se vám chce
ze střech domů usedáte na větve
i do nejvyšších míst koruny
Kde máte domů kde bydlíte
Ptáčci vymodlení ?

*

domů úprkem

Glosář kapsář cukrář diář rybář rytec
miliardář
skopec kopec syn hora řeka Rýn
rýna okap vodopád pád pádit domů úprkem

Tanec

Tanec je zrníčko v půdě těla
Když vyklíčí
něco nesmírně jemného
v těle narovná
Zakoření vertikálou růstu
a jak sílí, obtáčí svou osu touhou a křídly
Je to ten okamžik
kdy v nás pukne strach a tíha se odpoutá
do vznášení
Naše těla dýchají a tančí
jako se tráva chvěje ve větru
jako se klasy k sobě naklánějí
jako se stromy proplétají v klenbě alejí
Všechno dýchá a tančí
Přikládám k uchu starou lasturu, která šumí mořem
Je to jedna a táž píseň
Moře a dech a tělo a tanec

Proluka

V ulici vyrostla ohrada a za ní prázdno
Obrys zbouraného domu se rýsuje na sousední omítce
jako stín, jenž zůstal po výbuchu
jako ozvěna volající ze zdi, pozůstalé nad kráterem
Proluky v paměti
Tělo události se vypařilo
ale stín vzpomínky tu stále je
Utíkám do virtuální kartotéky dějů
a hledám ten správný záznam o tom, co se skutečně stalo
až zapomínám, že všechny parky už rozkvetly
A když se konečně vrátím
překvapená přítomnost se mi snaží uniknout
jak z lovcovy síťky vyděšený motýl

Chryzantéma

Tmavě rudá chryzantéma
Černě sametová
Ještě jsem neviděla červeň tak temnou
Za ní citronová žluť zdi
A modravé odrazy ve skleněné váze
Nic ji nezachrání
Vadne
Prchá z ní síla
Zůstane mi v ruce zesláblá, malátná
poddajná jako hadříček
A já jí řeknu: stejně jsi krásná
Ještě na chvíli, prosím, zůstaň tu se mnou