Archiv štítku: Martin Bříza

Paviáni

Paviáni řvali; div, že jsem neohluch‘
A jediný, co bych si nepřál, bylo ztratit sluch
Jenže představte si paviána
Co neřve už od rána,
Už nezmění se, co jednou stvořila příroda či bůh.

H

Jsem ten, kdo slova z vět a ze slov písmena vytrhává rád
A pak snaží se je znovu k tvým nohám poskládat
Zastavíš se, když ti sednou
A já těším se, že jednou
Až z písmen zůstane poslední, na H tady budeš se mnou stát

Entita

Definici předložíš jasnou, přesto jen tence
Vytyčíš hranici mezi přátele a milence
Netuším, jestli víš, kdo jsem
Dřív než objevíš s úžasem
Nejnezpochybnitelnější důkaz mé existence.

Slepá nevěsta

Svatba bohatá a velkolepá
Jen nevěsta je však slepá
Zatím ještě bude bavit se s přáteli
Zítra si nevzpomene jestli se kdy scházeli

Jenom nevěsta je slepá
Celá v bílém a třiadvacet let
Jen ve své kráse umí se uvidět
Koho si bere nevidí a ani nechce
Jde to tak lehce a jde to tak lehce
To přece stojí za pár pustých úsměvů a gest
A několik letmých setkání
Ke štěstí i to je jedna z možných cest
A iniciativě se nebrání

Přání se plní hned a skvěle
Bude reprezentovat na jedničku
Zdravý dravý duch v krásným těle
Bez obav už můžeš mezi špičku

Ráno

Zbývá tak málo času

Stále zbývá tak strašně málo času
Ráno se probudím a nejspíš měl bych oslavit
Že občas bývám tam kde bych chtěl být
A tráva roste příliš hlasitě
Vzdáleně připomíná mi tě
A průvan v rámci svý svobody
Ve sklenici rozbouří zbytek vody
Přichází svítání
Ptáci křičí z plných hrdel
Dnes ráno mě může políbit
Do vlasů
Na tvář nesměle
Stále je tak málo času
Ráno prostě nevstat z postele
Ráno tě políbit do vlasů
Na tvář nesměle
Navzdory tomu co pak bude se dít
S tebou ráno chci se probudit
S tebou ráno chci se probudit
Ráno chci probudit se s tebou

Ozvěny noci

Ozvěny noci ve sladkých snech
Ozvěny noci
Ozvěny noci po dlouhých jasných dnech
Ozvěny noci
Ozvěny noci nepopsatelný stav
Ozvěny noci
Ozvěny noci polibek na pozdrav
Ozvěny noci směješ se jako dítě
A vždycky tvůj hlas prozradí tě

Ozvěny noci
Od večera do svítání
Na jakémkoli místě
Dobré možná pro zasmání
Jenže bohužel to není vůbec jisté
Ozvěny noci
Svůj původ pečlivě si chrání
Však přesto někdy stává se
Že noc moc klame zdání
Když už uvěříš že je to pasé

Ozvěny noci po čase bdění
Ozvěny noci
Ozvěny noci daleko k probuzení
Ozvěny noci
Ozvěny noci vášně a napětí
Ozvěny noci
Ozvěny noci bezprizorní objetí
Ozvěny noci směješ se jako dítě
To tvůj hlas vždycky prozradí tě

Hrst prachu

Tolik dní ve sluneční výhni
A nocí kdy blouzní hladem a žízní
Když ničím nikdo si není jist
A mapy jsou plné bílých míst
Touha po čemkoli marná zdá se
Na intelektu nezáleží ani na kráse
Mezi prsty prosívají pouhý prach
Zatímco tajemství už je na dosah

Horečkou zmítáni bez léku
A veškerá snaha vede jen ke vzteku
V troskách včerejška dnes táboří
A zítra zas všechno rozboří
Když nevystačí víra ani z ocele
Pak opustí je poslední síly i přátelé
Zatímco v rukou prosívají pouhý prach
Tajemství tajemství už je na dosah