Porovnávání

Mor našich duší
Porovnávání
Porovnávat a oddělovat sebe

V tom oddělení touha
Být první, nejlepší
První, ale sám
Zdánlivě všemi milován

V přizpůsobivosti sobě vlastní
Zoufale opuštění
Bez propojení
Bez vědomí propojení všeho
Tak přirozeného

Jen ti šťastní to pocítí
V občasných závanech
Většina však nikdy
A tak jde obráceně
Jako rak Jako rakovina
Když přitom stačí jen plynout

V plynutí splynout

Napsat komentář