Černá díra (z roku 1986)

Černá díra (z roku 1986)
BB

Poklop jsi nade mnou přirazila
V báni kterou jsi kolem mne vytvořila
Se stěny zamlžují
Včera čtvrtého března
Jsi mou lásku odmítla
Jako zvířeti uprostřed tuhé zimy
Ptám se proč
Otázka
Zmatek
I vztek a stesk

Slova mi podáváš
Prý na lásce vytvořená
Já však sytý jsem těch slov
Dal jsem ti sebe číst
A ty jsi řekla „hezké“
Pro mě prázdné
Měl jsem pocit propasti
Která chce své bohatství ukázat
Ale nemá komu
Protože nikdo na její srázy nevstoupí
Závrať z hloubky každého zarazí
Kameny zkouší její hloubku
Až ji celou završí

Píšu abych nebyl sám
Ale musím být sám
Co jsem ti řek
Ta slova připadala ti
Nehodná tvého citu
Slzy do očí ti vlila
Ty jsi mi řekla Ne
A vše co jsi řekla
Pro mě byla faleš
Před níž se neovládám
Zlý jsem pro tebe i jiné

Ale ne pokoru
Ne všemu
Co jak bahno je

 

Napsat komentář