Jak z toho ven

Ministerstvo financí v lednu informovalo o tom, že schodek státního rozpočtu loni činil 142,8 miliardy korun proti plánovaným 135 miliardám korun. Důvodem vyššího schodku byly problémy s čerpáním peněz z fondů EU. Bez tohoto vlivu by byl schodek 130 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu loni meziročně stouply o 1,2 procenta na 1012,7 miliardy korun. Schválený rozpočet počítal s růstem o 7,4 procenta.

Současně s touto zprávou zveřejnilo ministerstvo informaci, že s ohledem na očekávaný výpadek příjmů v rozpočtu v roce 2012 hledá cesty, jak získat více peněz na daních. Podle interního dokumentu citovaného MF Dnes operuje s desítkou návrhů, mezi nimiž jednoznačně vítězí sjednocení DPH na 19 procentech od poloviny letošního roku.

Sílí pocit, že nadešla doba, kdy se jako občan vzbouřím a vytáhnu do ulic. Jak se můžu bránit proti neschopnosti státních úředníků připravit včas a správně podklady tak, aby se nárok mé země na čerpání peněz z fondů EU nevypařil? Suverénně oznámí, že 12,8 miliardy v roce 2011 chybělo kvůli problémům s čerpáním peněz z fondů EU. A jedním dechem dodají, že v letošním roce klidně v půlce roku zvýší ještě jednou DPH, když už ji jednou v nižší sazbě v tomto roce zvýšili. Jako občan jsem zodpovědná na schodky, protože na jejich úhradě se musím podílet, ale nemám vůbec žádné nástroje, jak zbytečné plýtvání, korupci a  korunovanou obrovskou neschopnost v čerpání EU fondů potrestat.

Nezbývá než začít s demonstracemi v ulicích anebo vyklouznout systému vybudováním soběstačnosti. To druhé se mi jeví býti smysluplnější.

K tomu zpráva na slovenském internetovém serveru, že Slovensko jako člen eurozóny v prvních letech svého členství na každé jedno euro obdržené z evropských fondů musí odvést devadesát centů do evropských fondů. To obdržené jedno euro je navíc vázané účelem použití. V těch odvedených devadesáti centech nejsou zahrnuty administrativní náklady na provoz této žravé mašiny.

Ještě to dává někomu smysl?

Napsat komentář