La nature morte

La nature morte
Irina Kolaříková

La nuit
La pluie
Le printemps dans l´air
La tulipe qui vit
sa vie imaginaire

Překlad / Variace:

Zátiší

Noc
Déšť
Ve vzduchu vlají jen sladké vůně jarní
Tulipán, jenž žije
své žítí imaginární

Zátiší

Noc – už se kloní
Déšť – jako loni
Vzduch se nám zase jarem sytí
Tulipán, jenž žije
ponořen
v své imaginární bytí

Napsat komentář