BOSA

Chodím ráda bosa,
láká mě ranní rosa.
Pluju trávou jako koráb na moři,
mé nohy často po bosé chůzi zahoří.
Miluji hlazení chodidel stébly trávy,
tráva posílá do mých nohou luční zprávy.
Kobylky skáčou kolem mých prstů,
bez bot v trávě mám pocit, že rostu …..
Bosa – chodím ráda bosa –
at už je či není rosa.

Napsat komentář