Mysl

Mysl mi bloudí, od člověka k člověku, od přítele k příteli, od kamarádky ke kamarádce, od povinnosti k povinnosti, od přání k přání, od musím po měla bych, od měla bych po potřebuji, od potřebuji k chci, od chci po smím, od smím po mohu, od mohu k ráda bych, od ráda bych k mám, od mám k chybí mi, od chybí mi k člověku…a tak pořád dokola, mysl mi bloudí …

Napsat komentář