Kameny na dně oceánu

Na dně oceánu lze nalézt kameny, jež voda omývá už tisíciletí, ale přesto jsou uvnitř suché. Podobně se my můžeme snažit sami sebe pochopit, ponořit se do studia různých idejí a filosofií, avšak pokud máme srdce uzavřené a studené jako kámen, pak se nás jejich pravý smysl ani nedotkne. Pokud neumíme být otevření, pak nikdo, ani ten největší učitel, nás nedokáže oslovit, ať jsme kdekoli a děláme cokoli.

Například i obyčejná procházka nás může více rozradostnit než nějaká rafinovaná zábava. Dokud ale neotevřeme své srdce, nacházíme jen málo inspirace, vnitřního světla a vřelosti, jež by nám byly oporou, neboť si svým egoismem neustále podkopáváme půdu pod nohama.

Existuje tedy způsob bytí, v němž ego není. Nepotřebujeme neustále myslet na to, co je MOJE a co TVOJE, na ztrátu či zisk. Pouze v sobě nechme rozpínat relaxující pocit klidu a radosti. Pomysleme například na včely, které se živí nektarem květů, a přesto na květech nijak neulpívají.

Tarthang Tulku
Život v harmonii

Napsat komentář