Skrze radostnou příčinu

To vás učí, že božská přítomnost nespočine na člověku ani skrze zármutek, ani skrze netečnost, ani skrze lehkovážnost, ani skrze frivolnost, ani skrze marnou řeč, ani skrze prázdné tlachy, ale jedině skrze radostnou příčinu.

Talmud

Napsat komentář