Ty a já

V srdci Svém co skrýváš mi odhal
a já se Ti bohatstvím poznání odměním.
Klidně dál svým úsměvem čaruj
a já se v zlaté jitro proměním.
Abych Tě obklopila a potěšila
v přicházející den
a ve skutečnost se proměnil sen,
který roztančil Tvou duši v spánku
když rozléhala se ve vesmírnou dálku,
kdesi mezi hvězdami,
aby se z číše pramene vody napila,
a se svým milovaným duchem spojila…
A až probudíš se, budu Tu já,
Tvé slunce, Tvůj čas,
Tvůj plán, Tvá pravda.
A nikdo jiný, jen Ty. A pak…
svou moudrostí zahal vše živé,
a neživé probuď láskou k cítění.
Svou vůlí duše prázdné
oslovuj a ukaž jim svět idejí.
A za ruku chyť ty ztracené a opuštěné,
aby zase na cestu se vydaly.
Nedovol, aby v temnotách padaly!
Ty a já nejsme na to sami,
ale je mnoho osamocených,
kteří v nás stále věří.

1 komentář u „Ty a já

Napsat komentář