ANDĚLI SMRTI

ANDĚLI SMRTI

Anděli smrti
obcházíš okolo
vím o Tobě.

Anděli temný
řekni
co přišel sis vzít.

Mé staré já
mou minulost?
Prosím!

A to nové
nech žít.

V pokoře děkuji.
Život naplním,
ach ano, už jsem pochopila.

Jak marnivá
jak tvrdá
jak bojácná
jsem byla.

Netvrdím, že
všechen strach je pryč
jen životu
důvěřuju víc
skrze lásku
do sebe vnoření
s jádrem v souznění.

Anděli smrti
laskavý
vem si
co Ti náleží.

Svět není černý
ani bílý
a mě se tu teď
tak moc líbí.

Můj anděli
věřím.
Odevzdávám se
a přijímám.

Já vnímám!

Napsat komentář