Maska

Maska padá
Bledne tvář
Dívka mladá
šedá zář
V beznaději
ocitá se
v odhalení
červená se
kdo spatří
její nahotu
snad uzří
jen prázdnotu
ach ne, jen to ne!
a maska padá
z tváře bledé
a dívka sama
propadá se
v ostudu
světa
prázdnotu
skrývá
maska se
blýská
třpytem
a jasem.
Ach ne,
to nechtěla
O své masce
myslela
Že schová ji
před zraky
lidí i nelidí
teď maska padá
slzami zmoklá
na tváři
se neudrží.
Pýcha píchla
do vosího hnízda
do centra bytí
tam kde se cítí.
Do srdce
láska
násilím vnikla
aby přece
dívka
ucítila
že někdo má ji
rád.

Napsat komentář