Procházka v mlze

Nahé paže stromů
trčí černé
v bílé mlze.
Poslední zbytky listů
chvějí se.

Zima prolézá
mrazivým vlhkem.
Choulím se do kabátu,
kroky mlaskají v blátě.

Jakoby tichá hudba
visela za mlhou,
jakoby paprsky slunce
oblaky prosvítaly…

Tak mihotáme se
v podzimně-zimní šedi.
Ty a já,
každý v jiném obraze.

Napsat komentář