BOUŘE

BOUŘE

Proč bouříš se
mé nitro rozhárané
lítáš jak spadlý list
zimním krajem
hledáš útěchu
nebo útočiště
toužíš po klidu
a voláš šťastné „příště“.

Ne.
Klid nenajdeš
v té rozbouřené vodě
v sobě utiš horečku
vyšli záchranné lodě
najdi světlo majáku
pomocnou ruku
utiš se
i v oku uragánu
můžeš najít mír
když v srdci tvém
přebývá láska.

Napsat komentář