Poeticky akustický večer 1.2.2013

Přijměte tímto pozvání na první poetické setkání Otevřených v roce 2013 pod názvem Poeticky akustický večer s podtitulem O rovnováze.

Na shledání se těšíme v pátek 1.2.2013 od 19:00 v Televizním klubu Rohlík.

Čeká nás poezie doplněná zvuky či zvuky doplněné poezií.

Básně zazní od Jany Gregorové, Iriny Kolaříkové,  Michaely Isabely, Ivety Havlové,  Kláry Ludvichové, Aleny Nezbedové, Pavla Třešňáka a Marka Schejbala. Na řadu přijde také autentická emailová korespondence ve verších Terezy Fricové a Matěje. Zvuky a ruchy obstará Marek Sklenář. A klavírní doprovod improvizátor Tomáš Prokopič.

Pozvánka na 01.02.2013
Autor ústředního motivu na pozvánce: Jonáš Schejbal 3,5 let

Napsat komentář