Lipno

Sbírám se roztrhaná do kousků, je den

Slunce jasně svítí do vodní hladiny

Široká plocha jasu kreslí poušť vody

Obnažuje břeh jezera

Do naha svléká zemi z kůže

Pomíjivá krása se stává věčnou

 

Posbírané kosti staletí, milionů let

Paměti,která se snadno nechá zmást

Okamžitým zjevem

 

Modlím se za vodu, za okamžik co mi

dala matka, za dobré proti zlému

vdechuji vůni vody