Láska

Když láska vejde k nám, dveře jí otvírám, jdu jí vstříc

Ať provází nás v životě na cestách

Kde je lásky víc, srdce okřívá

Duše se raduje tam, kde lásky přibýváKde je lásky víc, bol nezmáhá tě víc

Slzy osuší, duši potěší, kde je lásky víc

Lásko, rozepni paže a obejmi svět

Srdce nespoutané přitáhni k sobě

Zavři všechny rány, zhoj duše ztrápené

Aby žít nebylo marné, bojovat o tebe

Svést boj, když bude třeba

Neúprosně stát po boku tvém

Položit život, vždyť bez lásky je jen okoralou kůrkou

Smutkem, samotou, jak bledne den, bezcílným koncem

Vžyť láska vede k cíli, je nejcennějším pokladem

Je nebem