Archiv autora: Vlastimil Shaana Šantroch

Autor: Vlastimil Shaana Šantroch

Vlastimil Shaana Šantroch - trochu komediant, trochu programátor, trochu grafoman a trochu magor. S kytarou a básničkami začal kvůli holkám. V osmdesátých letech studoval na Lidové konzervatoři obor Dramaturgie a režie autorského divadla. Od roku 2014 učí zájemce zábavnou formou tzv. básnické řemeslo v projektu Veršotepárna. Čtvrtletně uvádí své hosty v pořadu Shaanel 5. Podařilo se mu pobláznit partu lidí projektem Shaalendář, která každého dne píše vtipné verše na jméno v kalendáři. Shaalendář vyšel knižně na jaře 2022.

SOKRATES

Jen žvaníte mi do výchovy
Zapalujete pochodně
Žonglujete tu mými slovy
Hloupě a taky nevhodně
Dnes tedy soud váš rozhodne
O právu nebo o neprávu
Za to že žil jsem svobodně
Vypiju číši bolehlavu

Nač z mladých dělat velkochovy
Já protestuju rozhodně
Jenom se smějte staříkovi
Jde o život - jde o hodně
Co dobré je a co už ne
O tom dnes podáte tu zprávu
Za to že žil jsem svobodně
Vypiju číši bolehlavu

Mraky se valí nad hřbitovy
Nežil jsem život neškodně
Zde končí cesty poutníkovy
Odejdu bohy odškodněn
Ať tedy hlas váš rozhodne
Na to teď sázím svoji hlavu
Za to že žil jsem svobodně
Vypiju číši bolehlavu

Jen vyřiďte to Platónovi
Než připluje loď do přístavu
Než večer obzor zoranžoví
Vypiju číši bolehlavu

Představujeme autory almanachu Zpěvy ulice.