Archiv autora: Xerodoth Sigmius

Autor: Xerodoth Sigmius

Xerodoth Sigmius (*1995, Mělník) je básník a performer působící převážně na pražské scéně. Od r. 2019 je spolumoderátor pravidelných literárních pořadů „Poezie, vole!“

Musíme mlčet o tom, co jsme udělali malým baletkám

Hlavně prosím
nikomu
neříkej
co jsme dělali za války
Co jsme dělali
s údy malých baletek
co se neudržely v očkách jehel
Jak jsme je
postupně
semleli
a pak prodávali spícím beatnikům
coby múzické placebo

Hlavně neříkej
jak jsme nabodali
jejich hlavičky
na naostřené sirky
a vystavili na hradby
jako magickou obranu
proti miasmatu z polí

A hlavně
nebuď smutná miláčku
vždyť
z nás všech
přece
občas teče hnis

Představujeme autory almanachu Zpěvy ulice.