O nás

Jsme nakladatelství a produkční společnost. Naším cílem je podporovat začínající spisovatele a další talenty v různých oblastech umění. Za začínající umělce považujeme i ty, kteří se svému oboru umění věnují již dlouho, ale doposud nepublikovali, nevystavovali, nezpívali anebo jen málo a na amatérské bázi.

jsme OTEVŘENÍ

Platforma pro hraní, tvoření a setkávání se

KLAM (anglicky DELUSION). Z latinského ludere (= hrát si) a předložka de (= z, od). Tedy něco, co upouští od hry. Klam znamená stav duchovní nevědomosti, v němž má člověk mylnou představu o skutečné povaze svého „já“ a světa nebo nemá představu vůbec.  Pokud se důsledně přidržíme významu latinského kořene slova, pak

VŠE, S ČÍM SI NEMŮŽEME HRÁT, MŮŽE BÝT KLAM.

(John Lash: Průvodce hledačů absolutna, encyklopedie duchovních nauk, Votobia, Olomouc, 1996)

Zveme vás na těchto stránkách a na našich akcích k objevení a práci s vaším tvořivým potenciálem. Zveme vás k OTEVŘENÍ SE a hraní si, ať už jako autoři nebo jako pasívní diváci nebo jako pasívní diváci, kteří se později stanou aktivními.

Logo_Otevreni