Jsem pro Blém

Jsem pro Blém
A problém potřeby
Je potřeba problému
Z potřeby spotřeby

Co to je Blém?
No to je Bé-lem
Jinak látka
Která končí
Ni-kdy
Ni-kde
V uspokojení
A pokoji

Napsat komentář