Zázraky pro všechny

zástup strážných andělů ve výslužběkrok sun krokku chřtánu masokombinátutenhle týden je v akcipůl kila zázraku bez kostiv plastikový piksle Představujeme ...

Musíme mlčet o tom, co jsme udělali malým baletkám

Hlavně prosímnikomuneříkejco jsme dělali za válkyCo jsme dělalis údy malých baletekco se neudržely v očkách jehelJak jsme jepostupněsemlelia pak prodávali ...

Celá Tvoje

beze slov mě svlékni celou a já rukou rozechvělou také si tě svleču drž mě pevně i když jsem teď ...

Ztrácíš se

ztrácíš se jak zrnko písku v poušti sluneční svit mizející v houští jak na rtu kapka lahodného vína jak oheň ...

Zrcadlo snů

Ona je zrcadlem mých snů, rozechvěním vodních vln. Ona je brankou do zahrady ráje, nadšením na konci nepatrných dnů. Ona ...

Prostor

Prostor, mám rád prostor, prostor je krásná věc. Jestli to máte podobně, přijďte o tom na pokec. Volnost, rozlet, pohoda, ...

Jsem blázen

Jsem blázen - jsem pořád stejný Jdu dál se srdcem na dlani Naivní a neprodejný Jsem blázen - jsem pořád ...

SOKRATES

Jen žvaníte mi do výchovy Zapalujete pochodně Žonglujete tu mými slovy Hloupě a taky nevhodně Dnes tedy soud váš rozhodne ...

Uliční blues

Dívám se z okna, já se dívám na ulici, kterou nejasně vnímám. Dívám se ven, dívám se z okna dál, ...

O tom to je

Je a není, existuje a zároveň neexistuje. Paradox? A proč ne? Existence a neexistence jsou dvě strany stejné mince. Nic… ...

Sláva Nic

Existuje něco? Těžko říct… A co nic? Nic neexistuje? Nebo naopak nic existuje? Anebo existuje i neexistuje zároveň? A co ...

Ulice s průchody

Ulice s průchody mi vadí, neb páchnou. Ano, páchnou močí, cítím to, jak do nich vkročím. Snažím se dýchat úsporně ...

Má ulice, můj rouhač?

Dívám se z okna a je tam „má“ ulice. Dívám se z okna a je tam „má“ lavice. Dívám se ...

Skládání

Skládání je dlouhá cesta kdy začala, těžko říct ale nikdy nekončí Slova složit do řádku verše, rýmy zpočátku trochu kostrbaté ...

Dvě těla z písku

Dvě těla z písku na břehu moře Dvě těla z písku leží v objetí Příboj se zmítá, žene se bouře ...

Nad horou svítá

Nad horou svítá A v objetí tvých dlaní Já probouzím se Znovu plný sil Slunce mě vítá A v bílé ...

Pouliční ruch

Na přechodu zvoní tramvaj Probouzím se za nepříjemného rachotu Při otevřeném okně „Co se děje?“ říkám nevrle Venku na ulici ...

Zpěvy ulice

Radostně tančíš v ulici Když hustě prší z nebe Kapky ti tečou po líci Když ladně tančíš ulicí Co bosé ...

Včera

Včera jsi celý mokrý a oslizlý poprvé zakřičel na svět Třásl ses zimou a hrůzou z neznáma Lekal ses řinčících ...

Ticho

Sám v sobě Sama v sobě Pomalu kráčíš noční krajinou Potichu našlapuješ Ani lísteček se nezachvěje Stéblo nezlomí Zelené jak ...

Divný den

V zabláceném kabátě Stojíš uprostřed davu. Sama pohlcena lidským potem A vědomím sounáležitosti Křičíš s ječícím davem, A přesto tě ...

(no title)

" Povýšení " Jsem běžnou zvěříne, horší, než nad jakou se měřímvyvyšuji! Vědění nás víc a rychlejš likvidujeco tolik pomáháza ...

Ziny 5x haiku

Pátá ráno - slyším za zdí varnou konvici Přišel pošťák - do bytu vletěl javorový list Opilé chrápání - na ...

Láska není vůl

Jednou na plotě kde shnilý byl kůl viděl jsem nápis: LÁSKA JE VŮL! A tak jdu životem a kráčím světem ...

Serepes

Sere pes, sere pes, sral již včera, sere i dnes. Sere večer, v noci i ráno, má tedy již pod ...

Šlapu potmě po tmě

Mezi Pankrácí a Krčí hovno se tam krčí Čeká čeká ne že ne až ho někdo vyšlápne Milé hovno najdu ...

Kámen

Jsem jenom kamínek Malý bílý kamínek Obroušený životem Nadějí a čekáním Na břehu moře Přívalové vlny buší a buší Zalívají ...

DVA(KRÁT)

Dva roky jeden ze dvou jen dvakrát Zahrady kavárny bary bez cukru kávy čaje s limonádou ginem pivo rum bum! ...

CESTA KOLEM SVĚTA

S Petrou na Petřín s druhou na Petřiny se třetí na Petrov se čtvrtou do Petry S Mílou do Milýho ...

Všeho akorát

Všeho akorát, žádné upínání se, na nic, hlavně na nikoho, všeho přiměřeně. Když je něčeho málo, chybí to. Když je ...