Požár v srdci

Má duše hoří
A spaluje vše kolem
Zhroucená hvězda
Zachovává energii
Až do dna

Prosím tvé oči
Až umřu
Já tu nejsem
A nikdy jsem nebyl
Byl jsem mrtvý
Dřív než jsem byl počat
Bez konce a začátku

Dech plný zvratků
Na nebi na zemi ve vzduchu
Uražen a sražen
Bez lítosti
S chlupatým jazykem
Vrávorám nad propastí

Naděje umírá první
Nikdo není poslední
Jsem nula
Naleziště všeho dobrého
I zlého
Světadějného

Život vrůstající
Do puklin skal
Kmenů a kamenů

Mrtví k živým
Živí k mrtvým

 

Napsat komentář