Pocitové siločáry II

Zahlédnu Tvoji tvář
Za oknem autobusu
Budeš mít svatozář
navzdory svému vkusu

S úsměvem odjedeš
letmým a slabým
Být se mnou nesvedeš?
Alespoň že Tě bavím

Napsat komentář