Archiv autora: Jan Dvořáček

Autor: Jan Dvořáček

Honza Dvořáček – již od dětství jsem rád skládal texty na melodie známých písniček a postupem času jsem přešel k vlastní tvorbě. Následně jsem se rozhodl psát také poezii. Líbí se mi co nejúplnější rým, i když občas zcela výjimečně píši verš volný. Mým největším básnickým vzorem je Karel Kryl, ovšem také mě velice oslovil Francois Villon či Josef Svatopluk Machar. Většinou tvořím melancholické smutné básně, podle situací, které mi život nabízí.

Dvě těla z písku

Dvě těla z písku na břehu moře
Dvě těla z písku leží v objetí
Příboj se zmítá, žene se bouře
Však láska trvá, trvá staletí

Písečné dlaně pevně se drží
A jedna druhou pustit nehodlá
A obě těla naskrz promoklá
Cítí blaho dole pod průtrží

Voda mořské břehy omývá
Ale času mnoho nezbývá

Vlny se v moři mocně vzdouvají
A těla jedno v druhé splývají
A temný obzor tiše je stráží
Než obě splynou s umlklou pláží

Představujeme autory almanachu Zpěvy ulice.

Nad horou svítá

Nad horou svítá
A v objetí tvých dlaní
Já probouzím se
Znovu plný sil
Slunce mě vítá
A v bílé rose ranní
Svět rozjasní se
Na tisíce mil

Nad horou svítá
Já tvář tvou něžně hladím
Tvé oči jasné
Spí teď za víčky
Jsi ve snu skrytá
Však už tě v duchu svádím
Ty chvíle krásné
Chci mít navždycky

Až potom vstanem
Když den k nám ladně vkročí
A vyběhneme
Ráno do ulic
Nadšeni blahem
Že svět se pro nás točí
Pak zakřičíme
Spolu z plných plic

Představujeme autory almanachu Zpěvy ulice.

Pouliční ruch

Na přechodu zvoní tramvaj
Probouzím se za nepříjemného rachotu
Při otevřeném okně
„Co se děje?“ říkám nevrle

Venku na ulici začíná ruch
„Majdo, ke mně!“
Křičí jedna stará paní
Na svého psa

„Ach jo, to byla zase noc!“
Řeknu si rozmrzele
Podívám se na mobil
Hodiny ukazují šest nula tři

Je čas jít do práce!

Představujeme autory almanachu Zpěvy ulice.

Zpěvy ulice

Radostně tančíš v ulici
Když hustě prší z nebe
Kapky ti tečou po líci
Když ladně tančíš ulicí
Co bosé nohy zebe

Radostně tančíš v ulici
Jež o tvé kráse zpívá
Vlahý déšť něžně šumící
Když zřím tě tančit v ulici
Z mé tváře smutek smývá

Tančíš za zpěvů ulice
A deště bubnování
Já miluji Tě velice
Chci tančit v hluku ulice
S Tebou až do skonání

Představujeme autory almanachu Zpěvy ulice.

Pro L. H.

 Tvé oči, hluboké tůně
V nich bych utopit se chtěl
Vlasy plné jarní vůně
Vábí křídla včel
 
Tvoje tvář je plný měsíc
Jenž Ti ulpěl na lících
A Tvůj úsměv jako tisíc
Perel zářících
 
Chci být mírnou, chladnou řekou
V níž své tělo omýváš
Chci být hebkou lněnou dekou
Jíž se přikrýváš
 
Chci být každou slzou Tvojí
Kterou v smutku uroníš
Lékem, co Ti ránu zhojí
Když se poraníš
 
Chci být, co jen by si chtěla
Vše bych přijal s vděčností
Až nám splynou naše těla
S dlouhou věčností
Představujeme autory chystaného almanachu Otevřených, 
na který se můžete těšit na přelomu září a října.
Rádi vás potkáme na jeho křtu. Datum a čas bude upřesněn.

Píseň z olova

 Vypité lahve od whisky a prasklý porcelán
Nazýván mnoha přízvisky, sedím tu dokonán
Možná, že ne tak doslova… za chvíli půjdu spát
Však píseň litou z olova, předtím si nechám hrát
 
Ta píseň uším ladně zní a duši lahodí
Na dlouhou cestu noblesní mě možná sprovodí
Zaznívat bude zpovzdálí, dřív než se rozplyne
Už nikdy více zoufalý, má úzkost pomine
 
V té písni oheň plápolá a hrom v ní burácí
Ten, kdo jí těžko odolá, zpět se už nevrací
Píseň, co má svůj dlouhý spád, píseň, kterou mám rád
V životě ji však můžu hrát, jen jednou jedinkrát
 
Jen slyšte, slyšte, píseň mou, poté, co zapnu „PLAY“
Mohutný rachot zazní tmou a zmizí beznaděj
Reakce od vás já čekám smutné i veselé
Jen pro vás zahrát ji nechám, mí „věrní“ přátelé
Představujeme autory chystaného almanachu Otevřených, 
na který se můžete těšit na přelomu září a října. 
Rádi vás potkáme na jeho křtu. Datum a čas bude upřesněn.