Šípkové růže

Pěšinka na metro vyšlapaná
Kdysi byla loukou
Město ji zatím nepohltilo
Obrostlá šípkovými růžemi
Žlutými pantoflíčky
Hvozdíky cyklamenovými
Místo pro pětiminutovou volnost
Přerušení pracovních toků
Můj relaxační divoký koutek

Kousek dál člověkem
Parčík vytvořený
Stromky v pravidelné vzdálenosti
Tráva přesně sestříhaná
Jeden velký omyl
Dokola opakovaný
Protože tak to dělají všichni

Ale v geometrii se odpočinek
Nedá najít

Napsat komentář