Geo-mé-trio

Rovnoběžky chodí pěšky
Bod po bodu
V jednu dobu
Potkají se
Na nekonečný zastávce
Ve střednici
S tečnou všetečnou
Na kolmici úsečnou

Stanou se plochou rovinou
S globální vidinou

Napsat komentář