“ Povýšení „

Jsem běžnou zvěří
ne, horší, než nad jakou se měřím
vyvyšuji!

Vědění nás víc a rychlejš likviduje
co tolik pomáhá
za chvíli přizabije

Všechno se do kola točí
co tu už bylo
se zase opakuje…