Nebudu Tě hledat

Nebudu tě hledat
Irina Kolaříková

Nebudu tě hledat,
protože kdybych tě našla,
nebudeš to ty.
Musím tě jenom potkat,
abych nevěděla, kdo jsi
a zůstala ukotvená ve své
pouštní studni.
Abych tě nepotřebovala
a tys nepotřeboval mě.

Nikdy tě nenajdu…

Jenom tě nesmím minout

Napsat komentář