Jaké je to štěstí mít před oknem stromy

Jaké je to štěstí mít před oknem stromy

Irina Kolaříková

Jaké je to štěstí mít před oknem stromy
Ty bytosti z jiného světa
Pozorovat, jak se listy ve slunci lesknou
Jak nechávají vítr, aby se jich zmocňoval
a hned je zas konejšil
Jak nechávají nebe propadat se korunou
a vteřinu co vteřinu proměňují kinetický obraz svého celku
A mluví, mluví k tomu, kdo naslouchá
Kdo je ochoten učit se řeči šumění
a domorodému tanci těch, kteří tu byli
milióny let před námi, ještě v čase hvězd
To my jsme na návštěvě v jejich domovině
To my jsme pozorováni jejich soucitnýma, smutnýma očima

Napsat komentář