Mosty

Mosty
Tereza Fricová

Chtěla bych spálit mosty
svět je přece tak prostý
co bylo už se stalo
já bojím se jen málo.

Strach přece vůbec není
jen napětí a lpění
svazuje lidem ruce
pak básně končí v půlce.

Písničky znějí slabě
všechno je v naší hlavě
zkusím zahodit stud
vyjádřit tím svůj pud.

Že živá jsem a žhavá
jak vytékající láva
co z lůna Země tryská
a nad obzorem výská.

Chtěla bych složit píseň
potlačit tím svou tíseň
že marná jsem a blbá.
Nad obzor vyšla duha!

Chtěla bych spálit mosty.

Napsat komentář